top of page

Chronische pijn

Chronische pijn is een complex fenomeen. Dat er zeker 14 centra in de hersenen zijn die zich met pijn bezig houden zegt al wat. En 8 van die centra liggen in wat we noemen het ‘emotionele brein’. Hoewel het idee dat er een één op één relatie is tussen letsel en pijnwaarneming nog diep geworteld is in ons denken is dit een achterhaald idee.

 

Met andere woorden het idee dat als er veel pijn is er ook wel veel ‘kapot’ moet zijn klopt niet. Onderweg tussen de plaats van het letsel en het brein waar de pijn wordt waargenomen zitten zeker op 5 plaatsen ‘volumeknoppen’ die het signaal kunnen verzwakken of versterken.

Bij alle pijn, acuut of chronisch, kunnen de lichamelijke signalen uit spieren, fascia en gewrichten versterkt (of verzwakt!) worden door emoties, gedachten en gedrag. Met name als pijn langer bestaat en steeds meer het dagelijks leven gaat beinvloeden zullen de factoren die de pijndrempel verlagen vaak een grotere rol gaan spelen.

Zo kan het zijn dat als je koorts hebt al je spieren pijn doen terwijl er in feite niets mis is met de spieren. Zodra de koorts is geweken verdwijnt die spierpijn ook weer gewoon. Of als je moe bent zult je waarschijnlijk meer last van je klachten hebben dan als je goed uitgeslapen bent.

Als de volume knoppen hoger staan, is de pijndrempel verlaagd en je is je zenuwstelsel gevoeliger. We noemen dit sensitisatie. Factoren die dit beïnvloeden zijn onder andere vermoeidheid, stress, koorts en hormonen.

 

Pijnintesiteit wordt zo altijd bepaalt door aan de ene kant de signalen die uit het lichaam komen en aan de andere kant door de gevoeligheid van het zenuwstelsel op dat moment. Je kunt dit vergelijken met een electrische gitaar.

Het volume van wat je hoort wordt bepaalt door hoe hard er gespeeld wordt en hoe hard de versterker staat.

pijnbeïnvloedende factoren, Ernst van der Wijk
chronische pijn, fascia, triggerpoints

Dit betekent niet dat je simpelweg kunt stellen dat de pijn enkel maar ‘tussen de oren zit’ (hoewel dit letterlijk wel waar is). De bron van de pijn blijft de lichamelijke signalen. Om het nog wat ingewikkelder te maken: alle factoren kunnen ook elkaar nog over en weer beïnvloeden.

Het is nu taak deze kluwen te ontwarren, de bronnen van de pijn (trigger points, spierspanning, problemen in de fascia etc) effectief te behandelen en zoveel mogelijk pijnbeïnvloedende factoren aan te pakken.

Enkele voorbeelden:

Overbelasten kan problemen in de fascia of trigger points veroorzaken, vermoeidheid kan de stemming beïnvloeden, door een slechte stemming kan het eetpatroon veranderen, door angst kun je bepaalde activiteiten gaan vermijden. Niet vreemd dat veel mensen verstrikt raken in de viscieuze cirkels van de chronische pijn.

Voor meer informatie zie op onze website www.veerkracht.fit:
bottom of page